Det handler om mer enn bare meg.

23.02.2017

Mange lurer på hvorfor det ikke er mulig å få hjelp her i Norge. Dette er et naturlig spørsmål å stille seg. Hvis du ikke kjenner noen med nakkeskade, så kjenner du du mest sannsylig ikke ikke til det faktum at vi ikke blir hørt. Vi blir faktisk totalt oversett og glemt.

Det er ikke sånn at vi kan gå til legen og forvente forståelse. Det er heller ikke sånn at vi kan bli henvist til spesialister med god kunnskap. For i Norge så finnes ikke det kunnskap om dette i det hele tatt, og dermed er det så enkelt at nakkeskader ikke eksisterer innenfor landegrensene. Upright MRI blir ikke tatt i bruk og skadene kan ikke lokaliseres. Og hvis vi viser til Upright MRI bilder fra utlandet som viser skader, så blir vi fortalt at ingen har kunnskap nok til å lese de. Operasjonene som gjør at vi kan få et liv, blir ikke utført.

Kunnskapen og viljen til å lære er overhodet ikke til stede. Vi blir tilbudt psykolog og blir kasteballer i et system som ikke tilbyr hjelp.

Dette må ta slutt.

Folk tar sitt eget liv på grunn av at de ikke makter å leve et liv med så store smerter. Hvor lenge skal dette fortsette?

Jeg må legge til at jeg er en av de heldige som har en fastlege som støtter meg og er på mitt lag. Det betyr veldig mye! For det har ikke alltid vært tilfelle.

Vær så snill å stå sammen med oss, hjelp oss å bli hørt! Klikk på bildet under eller HER for å gi en "like" på innlegget mitt på helseministeren sin Facebook-side.

Kanksje klarer vi å få en reaksjon?